Norrnäs en strandby

Beläget i nordvästra Närpes, 15 km från stadens centrum. I norr gränsar byn till Rangsby, i söder till Nämpnäs och i öster till Näsby och i väster finns Sverige bortom Bottenhavet. Avståndet till Vasa i norr är 75 km och landsväg nr 673, eller Strandvägen, går genom byn.

Byns landareal är 32 km2 och den odlade arealen är ca 700 ha, som odlades av 27 gårdar år 2008.
Det officiella antalet invånare i byn den 30.6.2012 var 280 personer. År 2009 bodde 290 personer i byn. Av dessa var 93,8% födda med svenska som modersmål, 4,8% med finska och 1,4% födda med annat modersmål. Befolkningen var fördelad på 131 hushåll.

En delgeneralplan uppgjordes över byn 1993. På det planerade området finns ca 45 obebyggda tomter. Ett kommunalägt bostadsområde finns i byns centrum.

Är du intresserad av tomt eller bostad i byn - kontakta Närpes stad / Malin Haka.

Norrnäs skärgård - byns stolthet - är vidsträckt med många vackra sevärdheter.

Vattenområdet omfattar 29 km2. En strandgeneralplan uppgjordes 1999 och då fanns i skärgården 366 fritidsstugor och 62 outnyttjade byggrätter. Genom fredningsbeslut inom programmet Natura 2000 råder landstigningsförbud i en stor del av den yttersta skärgården eller västra Grytskär under tiden 15.4 - 31.7.

Byn är en typisk småbrukarby, där strukturomvandlingen gått hårt fram. Idag är ca 80 personer yrkesverksamma i lönearbeten utanför byn. Omkring 60 arbetsplatser finns i byn. Den största arbetsgivaren är Västra Närpes skola.

Vill du veta mera, se i byplanen