Byarkivet

Byarkivet inledde sin verksamhet 1992 och arbetsgruppen fick vägledning av arkivrådgivare Ulla Simell t.v. närmast i bild.Norrnäs byarkiv upprätthålls av Norrnäs ungdomsförenings hembygdssektion, som tillsatt en arbetsgrupp som handhar skötseln. Arkivet finns i Håkans Närköps fastighet. Kontaktperson är Anders Wester, tel 050-5740199, e-mail: anders.wester (at) agrolink.fi

Arkivets uppgifter är att "tillvarata arkivmaterial av privat natur samt andliga traditioner..." och att "tillhandahålla arkivets material så att det gagnar forskning, undervisning, hobbyverksamhet och praktiska behov".
Antalet arkivbildare år 2000 var 20, gränsår 1760-1991: Norrnäs Andelshandel, N. El-andelslag, N. Marthaförening, N. Pälsfarm, N. Tjurandelslag N. samfälligheter, N. sågbolag, N. ungdomsförening, Nykterhetsföreningen Myran, Verkvägen, Västra Närpes Handelslag, Norrnäs filial, Handlande E A Eklund, Handlande Karin Åbb, samt gårdsarkiv från Lassas, Mannström, Gabriel Snickars, H Finell (Finne-Markusfolks) och Nygård-Roos.

I bildarkivet finns flera tusen fotogarfier, såväl originalbilder som reprofotograferade bilder.

Allmänheten har fått ta del av arkivets samlingar vid olika utställningar.