Året 2012

Vårvintern i skärgården är ett storartart skådespel; bländande och mäktigt. Ibland också övermäktigt, som här för den älg som gått ned sig i en isråk i Södra Hamnen

Ett intressant och årligen återkommande skådespel är också den vårliga fiskleken, som här vid Södra Flatskäret

Talkon är återkommande aktiviteter i byns föreningar. I ett pågående projekt förbättrar ungdomsföreningen badstranden vid paviljongen

Vackert väder och trevlig samvaro är givna ingredienser i talkot som föregår fiskargillets och uf:s Märigrundsdag

Vid årets Märigrundsdag i juni uppmärksammades att fyrtio år förflutit sedan det lilla fiske-
museet kom till och förutom aktuellt naturinfo berättade Hans Hästbacka om en del av föremålen

Norrnäsdagen i juli bjöd bland annat på ett uppskattat festtal av Björn Forsén och trevlig sång och musik av Öspel

Föräldraföreningen vid Västra Närpes skola uppförde på sensommaren en ishockeyrink på allaktivitetsplanen intill skolan

Höstens rikliga regn gjorde att Sjöslätan i början av oktober återtog skepnaden av byfjärd och Lidån svämmade över sina breddar

Julstämning skapades med musikaftonen på lillajul.
Det gamla året avslutades och det nya väntades in med middag, program och dans på nyårsaftonen i uf-lokalen